Kabineti i Ministrit
Dr. Ali Berisha

Dr. Ali Berisha, Zëvendësministër i Shëndetësisë

E-mail: Ali.Berisha@rks-gov.net


Dr. Rrustem Musa

Dr. Rrustem Musa, Zëvendësministër i Shëndetësisë

E -mail: rrustem.musa@rks-gov.net


Dr. Granit Abdullahu

Dr. Granit Abdullahu, Zëvendësministër i Shëndetësisë

E-mail: granit.abdullahu@rks-gov.net


Agim Çaka

Agim Çaka, Zëvendësministër i Shëndetësisë

E-mail: agim.qaka@rks-gov.net 

Tel. 038 200 24 133


Besianë Musmurati

Besianë Musmurati, Shefe e Kabinetit të Ministrit të Shëndetësisë

E-mail: besiane.musmurati@rks-gov.net 

Tel: 038/200-24 156


Ardian Ferizi

Ardian Ferizi, Këshilltar i Lartë i Ministrit të Shëndetësisë

E-mail: ardian.ferizi@rks-gov.net

Tel: 038/200-24 142


Kushtrim Shkodra

Kushtrim Shkodra, Këshilltar politik i Ministrit të Shëndetësisë

E-mail: Kushtrim.Shkodra@rks-gov.net

Tel: 038/200-24 156


Dr. Rina Limani

Dr. Rina Limani, Këshilltar politik i Ministrit të Shëndetësisë

E-mail: Rina.Limani@rks-gov.net

Tel: 038/200-24 150


Dr. Donika Bajrami

Dr. Donika Bajrami, Këshilltar Politik i Ministrit të Shëndetësisë

E-mail: Donika.Bajrami@rks-gov.net

Tel: 038/200-24 150


Albatrit Matoshi

Albatrit Matoshi, Këshilltar i Ministrit për Media

E-mail: albatrit.matoshi@rks-gov.net

Tel: 038/200-24 030


Blerim Ibrahimi

Blerim Ibrahimi, Këshilltar Politik i Ministrit (Këshilltar për Komunitete)

E-mail: blerim.r.ibrahimi


Arianit Elshani

Arianit Elshani, asistent personal i Ministrit të Shëndetësisë

E-mail: Arianit.Elshani@rks-gov.net

Tel: 038 200 24 152


Arbnora Bahtijari

Arbnora Bahtijari, asistente ekzekutive e Ministrit të Shëndetësisë

E-mail: Arbnora.Bahtijari@rks-gov.net

Tel: 038 200 24 004


Arbëreshë Hetemaj

Arbëreshë Hetemaj, asistente e zëvendësministrit të Shëndetësisë, dr. Ali Berisha

E-mail: Arberesha.Hetemaj@rks-gov.net

Tel: 038 200 24 048


Magbule Neziri

Magbule Neziri – Asistente e Zëvendësministrit Agim Çaka

E-mail: magbule.neziri@gmail.com


Lulevera Malsiu

Lulevera Malsiu, asistente e Zëvendësministrit dr. Granit Abdullahu

E-mail: lulevera.malsiu@rks-gov.net

Tel: 038 200 24 118


Ganimete Tahiri

Ganimete  Tahiri, asistente e Zëvendësministrit dr. Rrustem Musa

E-mail: ganimete.tahiri@rks-gov.net

Tel: 038 200 24 068