Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Raportet

Example Of An Introductory Paragraph For An Argumentative Essay http://quizlets.co/ Advantages And Disadvantages Of Arranged Marriages Essay

Raporti për NHA – 1.1 SHQIP

Raporti për NHA – 1.1 Anglisht

Raporti për NHA – 1.1 Serbisht

Ndryshimet në Raportin NHA 2017 1.1 -SHQIP

Ndryshimet në Raportin NHA 2017 1.1 -Anglisht

Ndryshimet në Raportin NHA 2017 1.1 – Serbisht

Raporti për NHA – SHQIP

Raporti për NHA – srb

Raporti për NHA – ENG

Raporti i Planit te Integritetit Institucional

Raporti Vjetor 2018