Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Dhënia e kontratave në kuadër të KHP-së