Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Projekti Shëndetësisë Kosovare përkrah deifnimin e hapave parapërgatitore për definimin e skemës së barnave jashtë spitalor-Foto

Projekti Shëndetësisë Kosovare përkrah deifnimin e hapave parapërgatitore për definimin e skemës së barnave jashtë spitalor.

dsc_12812