Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vazhdimi i afatit të konkursit

Vazhdimi i afatit të konkursit DL 18.07.2017