Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Anulimi i konkursit për shofer në Zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm

Anulimi i konkursit për shofer në Zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm