Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

A ka ndryshim mes të rriturve dhe fëmijëve në shenjat e shfaqura?

Zakonisht nuk ka, vetëm se te fëmijët e vegjël mund të shihen shenja si grindje me vetveten, humbje oreksi, dhe gjumë.