Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Anulim i konkursit për pozitën e punës- Zyrtar për Arkiv në Inspektoratin Shëndetësor

Anulim – Zyrtar per Arkiv