Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Anulim konkursi

Anulimi i konkursit i datës 21.03.2017 – lemia Kimi Sanitare