Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Anulohet Konkursi për Drejtor të Njësive Organizative të SHSKUK-së

Anulohet Konkursi për Drejtor të Njësive Organizative të SHSKUK-së