Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Anulohet konkursi Zyrtar per Substanca Psikoaktive

Anulohet konkursi Zyrtar per Substanca Psikoaktive