Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Aplikacioni për Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve Private Shëndetësor (PTMJIShP)

Aplikacioni për  Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve Private Shëndetësor (PTMJIShP)