Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Asistent/e e aktiviteteve te Programit Kombëtar ne kuadër te NIP-it (Njësia Implementuese e Projektit) te Fondit Global /Komponenti i TBC

Asistent/e e aktiviteteve te Programit Kombëtar ne kuadër te NIP-it (Njësia Implementuese e Projektit) te Fondit Global /Komponenti i TBC