Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

BORDI PËR MBIKËQYRJEN ETIKE PROFESIONALE

BORDI PËR MBIKËQYRJEN ETIKE PROFESIONALE

 

UA 05-2012 Mbikëqyrja Etike Profesionale

 

APLIKACION për realizimin  e Hulumtimit me Subjekte Njerëzore