Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Buxheti i aprovuar – 2005

 Buxheti i aprovuar – 2005