Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Buxheti i aprovuar – 2006

 Buxheti i aprovuar – 2006