Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurse

December 9, 2020

Shprehje Interesi

August 12, 2020

Shpallje interesi

June 30, 2020

Konkurs