Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Kabineti i Ministrit

May 15, 2012

Organigrami