Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Spitali Ferizajit

March 22, 2010

Raport vjetor 2009