Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Spitali Gjakovës

March 16, 2010

Raport vjetor 2009