Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Spitali Mitrovicë

November 1, 2010

Spitali Mitrovicë