Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Spitali Prizrenit

March 16, 2010

Raport vjetor 2009