Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Cilat janë shenjat e shfaqura tek të rriturit, të cilat kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme?

Vështirësia në frymëmarrje dhe bllokimi, humbja e vetëdijes, vjellja për një kohë të gjatë dhe të shpeshtë. Ndërsa tek fëmijët mund të shihen shenja si zbehje apo mavijosje të lëkurës, mos ushqyerja, reagime të dobëta, gjumë, dhe infeksione të shoqëruara me temperature.