Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Cili është ndryshimi më i dukshëm në mes gripit të zakonshëm dhe atij të derrave?

Nuk ka ndonjë ndryshim të dukshëm mes tyre. Të dy shfaqen nga viruse të ngjashme.