Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Dhurata për fëmijët në Pediatri- QKUK

Prishtinë, 23.12.2015

Divizioni për të drejtat e qytetarëve në kujdesinë shëndetësor i MSh-së, ka shpërndarë sot dhurata dhe kartolina për fëmijët që janë në mjekim në Klinikën e Pediatrisë të QKUK-së.

Kartolinat e shpërndara MSh i ka blerë nga Organizata ,,DOËN SYNDROME KOSOVA” dhe ato janë punime dore nga fëmijët e kësaj organizate.

MSh-ja ka dashur që përmes blerjes se këtyre kartolinave të ndihmojë sado pak këtë organizatë  dhe po ashtu fëmijëve në mjekim në Pediatri t’u bëjë dhurata simbolike me rastin e festave të fund vitit.

Fëmijëve, përveç kartolinave u janë dhënë edhe 250 dhurata, për të cilat, përveç MSh-së, ka kontribuar edhe subjekti afarist “Emona”- Prishtinë ,