Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Drejtor Ekzekutiv i QKUK-së

Drejtor Ekzekutiv i QKUK-së