Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Drejtor Financiar i Bordit të SHSKUK

Drejtor Financiar i Bordit të SHSKUK