Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Drejtor i Institutit të Psikiatrisë Forenzike

Drejtor i Institutit të Psikiatrisë Forenzike