Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Drejtor i Njësisë Organizative të SHSKUK

Drejtor i Njësisë Organizative të SHSKUK