Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Drejtor i Njësisë Organizative të QIRSPK në Shtime

Drejtor i Njësisë Organizative të QIRSPK në Shtime