Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Drejtori i Njësisë Organizative të SHSKUK

Drejtori i Njësisë Organizative të SHSKUK