Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Filloi Kongresi i Dytë i Shoqatës së Kardiologëve të Kosovës

Ministri i Shëndetësisë së Republikës së Kosovës, Dr. Bujar Bukoshi duke përshëndetur pjesëmarrësit tha se peshë të veçantë këtij tubimi shkencor i ka dhënë prania e profesionistëve më eminent të kardiologjisë evropiane.  “Sëmundjet e zemrës janë shkaktarët më të shpeshtë të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë, si në botë ashtu edhe në Kosovë, andaj në këtë kontekst ulja e incidencës së sëmunjeve të zemrës është një nga prioritetet strategjike të Ministrisë së Shëndetësisë, dhe kjo synohet të arrihet përmes programeve parandaluese, ngritjes së kuadrove profesionale, financimit më të mirë të shëndetësisë si dhe funksionalizimit të qëndrueshëm të kardiologjisë invazive e kardiokirurgjisë. Ky Kongres është rast i mirë për të mbështetë arritjet e këtyre qëllimeve strategjike të shëndetësisë kosovare, tha me këtë rast Ministri Bukoshi.

 

Dr. Irfan Daullxhiu, kryetar i Shoqatës së Kardiologëve të Kosvës tha se në këtë Kongres, në bashkëpunim me Shoqatën Evropiane të Kardiologëve organizohet për herë të parë sesioni i përbashkët “joint session”në mes të kardiologëve kosovar dhe atyre evropianë, me temën” Pamjaftueshmëria akute e zemrës”. 

 

Gjatë punës dy ditore të Kongresit, nga kardiologët evropianë do të prezentohen të arriturat më të reja nga fusha e kardiologjisë.