Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Fillojnë nesër “Ditët e Infermierisë Familjare”

QEVI synon arritjen e këtyre objektivave bazuar në Ligjin për Shëndetësi të Republikës së Kosovës dhe Udhëzimin Administrativ të Vazhdueshëm Profesional.
Në këtë takim punues, në hapje të cilit do të jenë edhe zyrtarët e lartë të Ministrisë së Shëndetësisë, marrin pjesë kryeinfermierët e Qendrave Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF), koordinatorët mjekë dhe infermierë të Qendrave Trajnuese të Mjekësisë Familjare (QKMF) dhe trajnerë të infermierisë familjare.
Takimi ka për qëllim gjithashtu edhe zhvillimin e aftësive të infermierëve në edukimin modern, transferin e mirë të njohurive dhe shkathtësive të mësuara duke përdorur teorinë dhe praktikën dhe duke rritur vetëbesimin në lehtësimin e marrjes së vendimeve.

Takimi është dy ditor (22 dhe 23 shtator 2010)dhe do të mbahet në restorantin  “Ujëvara” në Ferizaj, duke filluar nga ora 10:00.