Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Fillon nesër Konferenca për shëndetin e grave dhe fëmijëve

Zyra e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Prishtinë (OBSH) organizon nesër dhe pasnesër Konferencën: “Drejt përmirësimit të shëndetit të grave dhe fëmijëve të Kosovës”.

Kjo konferencë, në të cilën do të marr pjesë edhe Ministri i Shëndetësisë i Republikës së Kosovës Alush Gashi, Shefi i Zyrës së Lukesmburgut në Kosovë, Pierre Weber, përfaqësues të organizatave të OKB-së në Kosovë dhe institucioneve vendore, synon të bëjë bashkë vendimmarrësit kryesor në shëndetin e grave dhe fëmijëve dhe shëndetin riprodhues (Ministrinë e Shëndetësisë, IKShPK, KKShNF, UNICEF, UNFPA dhe partnerëve tjerë të involvuar në këtë fushë), për të trajtuar planet e veprimit për përmirësimin e shëndetit të nënës dhe fëmijës.

Synimi i përgjithshëm i konferencës do të jetë planifikimi i përgjigjes së koordinuar drejt shëndetit të përmirësuar të grave dhe fëmijëve në Kosovë dhe arritjes së objektivave të mijëvjeçarit që lidhen me shëndetin e fëmijëve dhe grave.

Kjo është pjesë e zbatimit të Strategjisë Rajonale të OBSh-së mbi shëndetit seksual dhe riprodhues dhe strategjisë Evropiane të OBSh-së mbi shëndetin dhe zhvillimin e fëmijëve dhe adoleshentëve.

Konferenca është dy ditore dhe nis të mërkuren në orën 9:00 në Hotel “Afa” në Prishtinë.

Ftohen mediet ta përcjellin këtë aktivitet!

P.S.
Gjeni të bashkëngjitur në attachment ftesën, agjendën e konferencës dhe listen e pjesëmarrësve të ftuar.