Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Format e raportimit për sëmundjet ngjitëse dhe jo ngjitëse në IKSHP

Format e raportimit për sëmundjet ngjitëse dhe jo ngjitëse në IKSHP