Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

IKSHP dhe UNICEF-i konfirmojnë rezultate pozitive për ushqyeshmërinë e shtatzënave dhe fëmijëve në Kosovë

Në shekullin në të cilin po jetojmë, theksoi ajo, “është  e papranueshme që të lejojmë që deficiencat të cilat mund të eliminohen të jenë shkaktarë të foshnjave të lindura me retardime mentale, të ketë aborte  dhe rritje të vdekjeve prenatale dhe sëmundje të tjera që lidhen me këto deficienca, e të cilat atakojnë edhe zhvillimin ekonomik dhe social të vendit tonë”.

Johannes Wedenig, shef i UNICEF-it në Kosovë, ka theksuar rëndësinë e mbrojtjes së popullatës kosovare nga deficiencat e jodit, anemia dhe çrregullimet e tjera të ushqyeshmërisë, duke theksuar se Kosova si një vend me popullatë të re, ka nevojë që asaj t’i sigurojë një jetë të shëndoshë.

Kurse, dr. Naser Ramadani, drejtor i IKSHP-së, tha se ky institucion po reformon të gjitha strukturat e saj me qëllim të arritjes së objektivave në fushën e shëndetit publik dhe në mbështetje të Ministrisë së Shëndetësisë për  zbatimin e Strategjisë Sektoriale shëndetësore.

Rezultatet e studimit për gjendjen e ushqyeshmërisë së shtatzënave dhe fëmijëve të moshës shkollore në Kosovë, janë prezantuar nga dr. Tahire Maloku-Gjergji, drejtoreshë e Departamentit të Ekologjisë Humane në IKSHP, derisa dr. Agron Gashi, shef për nutricion në UNICEF, ka bërë një prezantim lidhur me pasurimin e miellit me acid folik në Kosovë.

Raporti u vlerësuar si gjithëpërfshirës dhe në veçanti u shpreh admirim për faktin se rezultatet e hulumtimit flasin në favor eliminimit të sigurt të deficiencës së jodit në popullatën e Kosovës, një tregues ky që thotë se në familjet kosovare përdoret kripa e jonizuar, sikur edhe për ulje të prevalencës së anemisë te shtatzënat dhe fëmijët e moshës shkollore.