Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Inspektorati Shëndetësor

VIZIONI:

Inspektorati Shëndetësor është partner profesional për të gjitha palët e përfshira në sektorin shëndetësor i cili kontribuon në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore ndaj qytetarëve, si dhe ngritjen e përgjegjësisë publike të ofruesve të shërbimeve shëndetësore.

MISIONI:

Monitorimi, inspektimi, këshillimi, rekomandimi dhe marrja e masave ligjore ndaj të gjitha institucioneve shëndetësore, duke u bazuar në normat dhe standardet përkatëse në fuqi.

VLERAT:

Përgjegjësia, Llogaridhënia, Profesionalizmi, Transparenca, Korrektësia, Mosdiskriminimi dhe “Jo korrupsioni “

Zëvendësues i Detyrës së Kryeinspektorit Shëndetësor, Dr. Shaban Osmanaj

Kontakti:

038 – 512 566

Email: shaban.osmanaj@rks-gov.net

Ankohuni në numrin e telefonit 0800-17777

Formulari-per-ankesa-1 (4)

https://www.spitali-prizren.com/Fillimi.aspx

05-Raport i hulumtimit të Inspektoratit Shëndetësor në SHSKUK 6629