Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Këshilla për qytetarët për t’u mbrojtur nga temperaturat e larta

Prishtinë, 29 korrik 2013

Të nderuara media,

Gjeni ju lutem të bashkëngjitur një material me këshilla për qytetarët për t’u mbrojtur nga temperaturat e larta.

Shpresojmë në bashkëpunimin tuaj që këto këshilla të arrijnë te qytetarët dhe t’u ndihmojnë atyre në shmangien e problemeve shëndetësore që mund të shkaktohen nga temperaturat e larta.
Me respekt, 

TEMPERATURAT E LARTA