Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Komisioni Evropian i ofron asistencë teknike IKSHP-së për A H1N1

Në bazë të kërkesës së Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHP) për asistencë teknike përmes Instrumentit TAIEX  për një ekspert të zhvillimin e kapaciteteve për diagnostikimin laboratorik për gripin A H1N1 në Kosovë, Komisioni Evropian ka miratuar këtë kërkesë, duke ofruar asistencë teknike për IKSHP-në përmes ekspertes  Dr.  Maya Kicheva.

Ajo do të qëndrojë në Kosovë dhe në cilësinë e ekspertit do të organizojë një trajnim prej 22-24 shkurt 2010 në IKSHP.

Asistenca teknike konsiston në zhvillimin e kapaciteteve të Qendrës Kosovare për Grip, në veçanti për diagnostikimin laboratorik të Gripit A H1N1.

Këtij trajnimi do t’i nënshtrohet një grup i selektuar i mikrobiologëve kosovarë, të cilët do të njihen me teoritë bazike, por edhe praktikat e diagnostikimit të A H1N1 me metodën e  “Real-time PCR” si dhe metodat dhe strategjitë e tjera të diagnostikimit të A H1N1.