Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Kongresi i Parë Mbarëkombëtar Shqiptar i Stomatologjisë me pjesëmarrje ndërkombëtare

Po ju informoj se prej 29-31 tetor 2009 në Tiranë mbahet Kongresi i Parë Mbarëkombëtar Shqiptar i Stomatologjisë me pjesëmarrje ndërkombëtare.
Ky kongres organizohet krahas bashkëpunimit të Shoqatës së Stomatologëve të Shqipërisë, Shoqatës së Stomatologëve të Republikes së Kosovës dhe Shoqatës së Stomatologëve Shqiptar të Maqedonisë. Pas dy viteve ky kongres do të bartet në Kosovë.

Për informata më të hollësishme,  ju lutem kontaktoni ëeb faqen tone:  www.shsrk.org apo www.shssh.org
 
Me nderime,

Mr.sci.dr. Ali Gashi ass.dr.

Nënkryetar i Kongresit të Parë Mbarkombetar Shqiptar të Stomatologjisë