Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs

Shpallje 2 zyrtar për shërbime të veçanta