Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs

Zyrtar i lartë për Menaxhimin e Projekteve