Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs

Konkursi për specializime