Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs-Asistent/e Administrativ

Konkursi për asistent/e administrative/e