Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs – Departamenti i Sistemit të Informacioneve Shëndetësore

Konkursi-Departamenti i Sistemit të Informacioneve Shëndetësore