Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs – Drejtor i Qendrës Kombëtare për Tranzfuzionin e Gjakut

Drejtor i Qendrës Kombëtare për Tranzfuzionin e Gjakut