Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs i brendshëm – shpallja për avancim

Konkurs i brendshëm – shpallja për avancim