Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs Intern – Udhëheqës i Departamentit për Financa dhe Shërbime të Përgjithëshme

Konkurs Intern  – Udhëheqës i Departamentit për Financa dhe Shërbime të Përgjithëshme