Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs Intern – Udhëheqës i Departamentit për Shërbime Shëndetësore

Konkurs Intern – Udhëheqës i Departamentit për Shërbime Shëndetësore