Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs – Mjek në DSHB

Konkursi-departamenti-shendetesor-i-burgjeve-mjek